Barnevelder 1-0 dubbelgezoomd.jpg (56502 bytes)Barnevelder 0-1 Dubbelgezoomd.jpg (46694 bytes)

 

Ras:

Barnevelder

Beschrijving:

De Barnevelder is een middelzwaar ras met een holronde ruglijn. Dit dier is bekend vanwege de productie van grote, zeer donkerbruine eieren.

Oorsprong:

Dit bekendste Nederlandse Hoenderras heeft zijn oorsprong in Barneveld. Het ras is ontstaan in het midden van de 19e eeuw door inkruising van zware Aziatische rassen zoals Cochin, Brahma's, Langshans en Maleiers).

De Barnevelderkriel is ook een Nederlands fokproduct. In 1922 werd in Engeland en in 1927 in Duitsland dit ras voor het eerst tentoongesteld.

Kleurslagen:

Blauwdubbelgezoomd; Dubbelgezoomd; Wit; Zwart

Speciaalclub De Barnevelderclub is de speciaalclub waar u meer informatie over dit wereldberoemde hoenderras kunt krijgen.

 

Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de NHDB

ęCopyright NHDB

Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No parts of this pages may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other without written permission from the publisher.