Hollandse Kriel 2-2.jpg (52084 bytes)

Ras:

Hollandse Kriel

Beschrijving:

De Hollandse kriel is één van de populairste krielrassen in Nederland. Hollandse Krielen zijn kleine krielen met een geheel eigen type. Ze zijn tamelijk kort, nauwelijks middelhoog gesteld. De bevedering is vrij ruim, glad aanliggend en met goed ontwikkelde sierveren.

Oorsprong:

Nederland. Sinds 1906 is dit een erkend ras.

Kleurslagen:

Blauw (ongezoomd); Blauwpatrijs; Blauwzilverpatrijs; Buff;  Buffcolumbia; Buffcolumbia blauwgetekend; Geelpatrijs; Koekoek; Koekoekpatrijs; Kwartel; Parelgrijs; Parelgrijszilverkwartel; Patrijs; Roodgeschouderd blauwzilverpatrijs; Roodgeschouderd wit (witpatrijs); Roodgeschouderd zilverpatrijs; Tarwe; Wit; Zalmkleur; Zilverkwartel; Zilverpatrijs; Zwart;

Buff

Kleur van haan en hen: hals- en zadelbehang, rug en schouders bij de haan en de halskraag van de hen gelijkmatig van een glanzend warme goudgele kleur. Overig gevederte warm goudgeel.
Enige zwarte pepering in staart en grote slagpennen is toegestaan.
Donskleur: bij voorkeur buffkleurig; iets grijsachtig toegestaan.
Beenkleur: leiblauw tot licht leiblauw. In het seizoen 2004 t/m 2008 zal een lichtere beenkleur worden aanvaard.
Ernstige fouten. Duidelijk verschillende kleurdiepten in gedeelten van het gevederte; te rode of te melige grondkleur; wit in enig deel van het gevederte of in het dons. Veel zichtbare zwarte aanslag in staart; zwarte halstekening.
Fouten. Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig.

 

Speciaalclub Hollandse Krielenfokkers Club


Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de
NHDB

ęCopyright NHDB

Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No parts of this pages may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other without written permission from the publisher.