eieren Marans.jpg (3483 bytes)

Bijzonder zijn de eieren van de Marans. Zeer donkerbruin. van kleur.

Ras:

Marans

Beschrijving:

De Marans is vrij fors met een middellang, gestrekte lichaamsbouw, nauwelijks middelhoog gesteld. De lichaamshouding is vrijwel horizontaal. Dit ras legt grote donkerbruine eieren.

Oorsprong:

De Marans is een Frans ras. Daar is het rond 1920 gecreëerd als leg-vleesras. De Marans kriel komt uit Engeland waar het voor het eerst in 1946 werd geshowd.

Kleurslagen:

De Marans krielen zijn alleen erkend in Roodkoperzwart.

De grote Marans zijn erkend in de volgende kleurslagen:

Goudkoekoek; Koekoek; Roodkoperzwart.; Wit; Zilverkoekoek; Zwart

 

Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de NHDB

ęCopyright NHDB

Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No parts of this pages may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other without written permission from the publisher.