Ras:

Sebright krielen

Beschrijving:

Parmantig en levendig dwerghoen. Kort en breed van bouw met goed geronde vorm. Brede, ronde, gezoomde veren. De hanen van de Sebright zijn hennenvederig.

Oorsprong:

Engeland, waar rond 1800 een begin is gemaakt met dit ras.

Kleurslagen:

Citroen zwartgezoomd(Deze kleur is hetzelfde als de Goud zwartgezoomd, alleen is dan de grondkleur vervangen door Citroen); Geel witgezoomd; Goud zwartgezoomd; Zilver zwartgezoomd

Speciaalclub
Gewicht Groot Dwerg
Haan:
Hen:
Ringmaat Haan:
Hen:
Eigewicht
Leg per jaar
Vliegen
Temperament

 

Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de NHDB

ęCopyright NHDB

Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No parts of this pages may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other without written permission from the publisher.