WITTE BOSFAZANT

Phasianus colchicus muticus

Groepsnaam: Echte of edelfazanten

 

 

Engels: White Common Pheasant

Duits: Weisser Edelfasan

Frans: Faisan de Colchide Blanc

Herkomst: Is een mutant van de Bosfazant.

Algemene indruk en grootte: Lengte ▒ 80 cm. Middelgrote fors gebouwde vogel met een middellange staart. Middelhoog gesteld.

Eventuele verschillen tussen de geslachten:

De hen is wat kleiner, de naakte gezichtshuid is kleiner en lichter rood, ze mist de oortoefjes. Soms heeft de hen enige spooraanzet.

Ernstige fouten:

Grote afwijkingen aan poten en snavel, vele anders dan wit gekleurde veren.

Fouten:

Ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Enkele gekleurde veren. Ruwe of beschadigde bevedering.

Ringenmaat: 12 mm.

Bijzonderheden:

Broedduur: ▒ 24 dagen

Geslachtsrijp: Eerste jaar

Luidruchtig: Nee

Vorstgevoelig: Nee

Agressief: Nee

Andere eigenschappen:

Ze komen het eerste jaar reeds op kleur. Een haan kan met meerdere hennen worden gehouden.

 

Terug naar de Siervogelindex

Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de NHDB

ęCopyright NHDB

Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No parts of this pages may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other without written permission from the publisher.