BERG KUIFKWARTEL

Oreortyx picta

 

 

Groepsnaam: Kuifkwartels

Engels: Mountain Quail

Duits: Berghauben wachtel

Frans: Colin Plumifère

 

Herkomst: Staat Washington tot Californië en Mexico.

 

Algemene indruk en grootte: Lengte ± 26 cm. Een vrij grote brede vogel met volle bouw. Middelhoog gesteld.

Eventuele verschillen tussen de geslachten:

De hen is meestal kleiner en heeft meer bruin in het blauw van de hals en kop, iets doorlopend naar de benedenborst. De kuif is soms korter.

Eventuele ondersoorten:

O.p. pictus, O.p. palmeci, O.p. conifis, O.p. eremophila, O.p. russelli, O.p.plumiferus.

Eventuele kleurmutaties: Niet bekend.

Ernstige fouten:

Grote afwijkingen aan snavel, poten, kleur en kuifvorm.

Fouten:

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, ruwe bevedering.

Ringenmaat: 7 mm.

Bijzonderheden:

Broedduur: ± 24 dagen Geslachtsrijp: Eerste jaar

Luidruchtig: Nee Vorstgevoelig: Nee, wel vochtgevoelig

Agressief: Nee

Andere eigenschappen:

Stressgevoelig, in droge volière huisvesten, voorjaarslegsters.

Terug naar de Siervogelindex

Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de NHDB

©Copyright NHDB

Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No parts of this pages may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other without written permission from the publisher.