Hoe de verschillende veergroepen bij Parelhoenders getekend zijn.

1. Grote slagpennen
2. Stuurveren
3. Borstveren
4. Dijveren
5. Beneden staartdekveren
6. Kleine dijveren
7.Flankveren
8. Rugveren
9. Vleugeldekveren
10. Kleine slagpennen
 

Parelhoen gedomesticeerd 0-1
Parelhoen gedomesticeerd 1-0
Kopstudie van het Parelhoen
Parelhoen kopstudie 1-0
Parelhoen kopstudie 0-1

Terug naar de Siervogelindex

Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de NHDB

ęCopyright NHDB

Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No parts of this pages may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other without written permission from the publisher.