WITTE PAUW

Pavo cristatus muticus

Groepsnaam: Pauwen

Engels: White Peafowl

Duits: Weißer Pfau

Frans: Paon Blanc

Herkomst: Is een kleurmutatie van de Blauwe pauw.

Algemene indruk en grootte: Lengte haan 180 - 230 cm. waarvan de sleep 140 tot 160 cm. inneemt.

Hen 90 - 100 cm. Grote statige hooggestelde en sierlijke vogel, met een prachtig baltsgedrag.

 

Eventuele verschillen tussen de geslachten:

De hen is kleiner en mist de sleep, het kroontje is kleiner. Overjarige dieren dragen soms sporen.

Ernstige fouten:

Grote poot-, snavel- of skelet afwijkingen. Kleur vertoont te veel crème of zwart, afwijkende poot- of oogkleur.

Fouten:

Ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Ruwe of beschadigde bevedering.

Ringenmaat: 20 mm.

Bijzonderheden:

Broedduur: ± 28 dagen

Luidruchtig: Ja

Agressief: Soms t.o.v. andere diergroepen, zoals parelhoenders of kalkoenen

Geslachtsrijp: Derde jaar

Vorstgevoelig: Nee

Andere eigenschappen:

Jonge vogels zijn zeer vochtgevoelig. Ze broeden zelden in een volière. Moeten ruim gehuisvest worden, doch kunnen ook los gehouden worden. Ze vliegen uitstekend en rusten graag op een hoge plaats. De haan heeft pas het derde jaar een volgroeide sleep. De hennen vertonen soms baltsgedrag. Bij jonge vogels is het geslacht moeilijk te herkennen. De haan kan met meerdere hennen gehouden worden.

Terug naar de Siervogelindex

Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de NHDB

©Copyright NHDB

Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No parts of this pages may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other without written permission from the publisher.